Τα νέα γραφεία της εταιρείας μας σέβονται το περιβάλλον

Τα νέα γραφεία της εταιρείας μας, τα οποία εγκαινιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2021, σχεδιάστηκαν με γνώμονα την άνεση και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και την ικανοποίηση υψηλών απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης.

Featured image for Τα νέα γραφεία της εταιρείας μας σέβονται το περιβάλλον

Βασικός στόχος για τα νέα μας γραφεία ήταν η εφαρμογή των αρχών της αειφόρου δόμησης που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου.

  • ενεργειακά αποδοτικό,
  • υγιεινό για τους εργαζόμενους,
  • να εξοικονομεί φυσικούς πόρους,
  • να μειώνει τις απαιτήσεις σε πόσιμο νερό,
  • να χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον οικοδομικά υλικά,
  • να προσφέρει ευελιξία σε μεταβολές χρήσεων,
  • να είναι ανθεκτικό για την προγραμματισμένη διάρκεια ζωής του,
  • να ακολουθεί τις αρχές της θεώρησης κυκλικής οικονομίας και
  • να εφαρμόζει όλο το εύρος των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ένταξη του κτιρίου στην πιστοποίηση LEED* (πρότυπο πιστοποίησης πράσινων κτηρίων) έρχεται σαν επιστέγασμα των παραπάνω προσπαθειών που έγιναν για την επίτευξη κατά το δυνατόν χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων με την χρησιμοποίηση διατάξεων και εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Το κέλυφος του κτιρίου μονώθηκε θερμικά υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του προτύπου LEED, ενώ η επιλογή του ορυκτοβάμβακα ως υλικού μόνωσης υπογραμμίζει και την επιλογή για την χρησιμοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.

Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες συμβάλλουν στην εκμετάλλευση του  φυσικού  φωτισμού, με συνεπακόλουθο την ελαχιστοποίηση της  χρήσης τεχνητού φωτισμού. Επιπλέον, επιλέχθηκαν υαλοπίνακες και κουφώματα με πάρα πολύ  χαμηλή θερμική αγωγιμότητα σε συνδυασμό με υψηλό συντελεστή σκίασης, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο ενεργειακό αποτέλεσμα τόσο τον χειμώνα, όσο και καλοκαίρι.

Τα όμβρια από τα δώματα και τις σκληρές επιφάνειες οδηγήθηκαν είτε σε απορροφητικά τμήματα του οικοπέδου ώστε να μην επιβαρύνεται το δημόσιο δίκτυο κατά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και σε δεξαμενή ικανής χωρητικότητας για την άρδευση των περιοχών πρασίνου οι οποίες δημιουργήθηκαν.

Τα είδη υγιεινής και είδη κρουνοποιίας επιλέχθηκαν με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση νερού, ενώ στην εγκατάσταση κλιματισμού δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή εξοπλισμού υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό με την εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου για  βέλτιστο έλεγχο αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναφορικά με την προσαγωγή νωπού αέρα εγκαταστάθηκαν κλιματιστικές μονάδες με ανάκτηση θερμότητας πολύ υψηλής απόδοσης , οι δε ποσότητες νωπού αέρα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις LEED επιτυγχάνοντας βέλτιστα επίπεδα καθαρότητας αέρα στους εργασιακούς χώρους.

Η εγκατάσταση φωτισμού αποτελείται από φωτιστικά σώματα LED πολύ υψηλής απόδοσης με ρυθμιζόμενη φωτεινή ροή. Η εγκατάσταση εξάλλου συστήματος διαχείρισης φωτισμού σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ανιχνευτών παρουσίας και μέτρησης έντασης επιτρέπει την καλύτερη δυνατή  εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Για την κατακόρυφη διακίνηση μεταξύ ισογείου και ορόφου εγκαταστάθηκε ηλεκτρομηχανικός  ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης  σε σύγκριση με την επιλογή υδραυλικού ανελκυστήρα .

Η απαίτηση ευελιξίας είναι βασική απαίτηση στους γραφειακούς χώρους όπου η τεχνολογία αλλά και οι μεταβαλλόμενες λειτουργικές απαιτήσεις οδηγούν στην ανάγκη αλλαγών και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. Για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής επιλέγηκε η εγκατάσταση υπερυψωμένου δαπέδου ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση νέων συστημάτων αλλά και η αναδιάταξη γραφειακών χώρων στον ελάχιστο δυνατό χρόνο με το ελάχιστο δυνατό κόστος και λειτουργική επίπτωση.

Όσον αφορά στο ζήτημα της διασυνδεσιμότητας με το εργοστάσιο  και την ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων επικοινωνίας , εγκαταστάθηκε σύστημα δομημένης καλωδίωσης 10Gb , με καλωδιώσεις CAT6 A στο οριζόντιο δίκτυο και την εγκατάσταση καλωδιώσεων οπτικών ινών με τον κεντρικό server του εργοστασίου. Η ασύρματη δικτύωση εξάλλου εξασφαλίζεται με την εγκατάσταση wireless access Points τα οποία καλύπτουν όλους τους γραφειακούς χώρους.

Οι αναλυτικές δοκιμές τέλος και η παραλαβή των εγκαταστάσεων όπως προβλέπεται από το πρότυπο LEED (enhanced commissioning) , πιστοποίησε την επιτυχημένη κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων και την αποδεδειγμένη απόδοση όλων των συστημάτων.

* Το νέο κτίριο «Παπαδοπούλου» πιστοποιήθηκε κατά LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) for New Construction & Major Renovation στο επίπεδο Silver. Πρόκειται για το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης κτιρίων που έχει δημιουργηθεί από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των Η.Π.Α. (U.S. Green Building Council).