Ασφάλεια επί της ουσίας

Η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί την πρώτη και βασικότερη φροντίδα μας.

Featured image for Ασφάλεια επί της ουσίας

Η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί την πρώτη και βασικότερη φροντίδα μας. Ο εργαζόμενος είναι πάντα στο επίκεντρο και οι παρεμβάσεις (φροντίδα σωματικής και ψυχικής υγείας, προσαρμογές της εργασίας, α’ βοήθειες, ενημερωτικές & εκπαιδευτικές δράσεις κ.λπ.) οργανώνονται και παρακολουθούνται συστηματικά μέσω σαφώς ορισμένων διαδικασιών και συστημάτων διαχείρισης.

Λαμβάνουμε συστηματικά διορθωτικά, τεχνικά αλλά και οργανωτικά μέτρα περιορισμού και αποτροπής κάθε πιθανού κινδύνου και δίνουμε μεγάλη βαρύτητα τόσο στην επανάληψη της απαραίτητης εκπαίδευσης για τα προτεινόμενα μέτρα ασφάλειας όσο και στη δέσμευση των εργαζομένων για την εφαρμογή αυτών.

Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Επαγγελματικής Υγείας στελεχωμένες από Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας και Επισκέπτριες Υγείας που σε καθημερινή συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, τις Διευθύνσεις των Εργοστασίων, τον Τεχνικό Ασφάλειας και κάθε αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα, αξιολογούν, ιεραρχούν και υλοποιούν τα δόκιμα μέτρα προστασίας και πρόληψης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.