Στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19 στηρίζουμε την Υγεία και την Παιδεία

Με σταθερό αίσθημα ευθύνης σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την χώρα, η εταιρία μας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πρωτόγνωρης κρίσης που ζούμε σήμερα και ανακοινώνει στοχευμένες υποστηρικτικές ενέργειες στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Featured image for Στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19 στηρίζουμε την Υγεία και την Παιδεία

Με σταθερό αίσθημα ευθύνης, και με πρόθεση όπως πάντα να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη στήριξη της χώρας μας σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, η Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πρωτόγνωρης κρίσης που ζούμε σήμερα και ανακοινώνει στοχευμένες υποστηρικτικές ενέργειες στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Για την Υγεία

Η πανδημία του COVID-19 έχει αναδείξει την ανάγκη διαθεσιμότητας αναπνευστήρων στις ΜΕΘ της χώρας. Η Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εξασφάλισε την προμήθεια 12 άμεσα παραδοτέων αναπνευστήρων, τους οποίους θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο θα επιλέξει, αναλόγως των αναγκών, σε ποια νοσοκομεία της χώρας θα χρησιμοποιηθούν.

Επίσης, η εταιρεία προχώρησε στην προμήθεια συστήματος υπερηχοτομογραφίας καθώς και φορητού ακτινολογικού συστήματος που θα διατεθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας που είναι ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς.

Για την Παιδεία

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας, η εταιρία μας, προχωρά μέσω του Junior Achievement Greece σε χρηματική δωρεά ώστε να αποκτηθούν 455 φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες θα διατίθενται σε μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση στα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα για τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μέσω διαδικτύου.