Η συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων: Όταν η τροφή γίνεται αγάπη

Ένας άξονας δράσης πολύ σημαντικός για την Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αφορά στην καταπολέμηση της πείνας.

Featured image for Η συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων: Όταν η τροφή γίνεται αγάπη

Ένας άξονας δράσης πολύ σημαντικός για την Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αφορά στην καταπολέμηση της πείνας. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία μας με την Τράπεζα Τροφίμων, τον 1ο φορέα στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης, είναι συνεχής και αδιάλειπτη από το 1995.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μόνο κατά το 2020 προσφέραμε συνολικά 10.121 kg από τα αγαπημένα μας προϊόντα στην Τράπεζα Τροφίμων, τα οποία  ενίσχυσαν το έργο της και σε πλήρη συνάφεια με το 2ο στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, διασφάλισαν την πρόσβαση σε θρεπτικής αξίας τροφή για μία σειρά ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Ειδικότερα φέτος, οι πολλαπλές επιπτώσεις της πανδημίας στο βιοτικό επίπεδο πολλών συνανθρώπων μας, ανέδειξαν περισσότερο από ποτέ τη σημασία αντίστοιχων συνεργειών και επέτειναν την ανάγκη εντατικοποίησης της συλλογικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος και την κάλυψη των αναγκών διατροφής κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε ανάγκη.