Μειώνουμε το αποτύπωμά μας υπεύθυνα, ανακυκλώνουμε, σεβόμαστε το περιβάλλον

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει συνεχώς δράσεις και τηρεί διαδικασίες με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Featured image for Μειώνουμε το αποτύπωμά μας υπεύθυνα, ανακυκλώνουμε, σεβόμαστε το περιβάλλον

Συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και ορθολογική διαχείριση όλων των μεταλλικών, πλαστικών και χάρτινων συσκευασιών, των συσσωρευτών, των λιπαντικών των μηχανημάτων και οχημάτων καθώς και των εργαστηριακών αντιδραστηρίων.

Χρησιμοποιούμε βιοδιασπώμενα καθαριστικά και ενεργούμε σεβόμενοι τους ενεργειακούς πόρους, εντάσσοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο βιομηχανικό της γίγνεσθαι.

Διαχειριζόμαστε κατάλληλα τις απορρίψεις (φύρες) της παραγωγικής διαδικασίας και ταξινομεί κάθε υλικό με σκοπό την ανακύκλωσή του.

Το σημαντικότερο, εντάσσουμε την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στην κουλτούρα, τις αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας μας και των ανθρώπων της.

Πράσινη ενέργεια

Το φυσικό αέριο είναι η πιο διαδεδομένη καύσιμη ύλη και μέσο παραγωγής ενέργειας στην Εταιρεία μας, όντας το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο ως προς το περιβάλλον.

Επιπλέον, σε όλες μας τις εγκαταστάσεις, όπου χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια, εκείνη προέρχεται από 100% Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας, χωρίς τη χρήση συμβατικών καυσίμων, συμβάλλοντας έτσι εμμέσως στην μείωση των εκπομπών αέριων και λοιπών ρύπων και στην ελάττωση της εξάρτησης της παραγωγής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα.

Ανακύκλωση, το δυνατό μας χαρτί

Υπάρχει δίκτυο ανακύκλωσης των απορριπτέων μεταλλικών δοχείων, χαρτιού, πλαστικού, σιδήρου ως scrap και λιπαντικών, μέσω διαπιστευμένων συνεργατών.

Επιπλέον, σε όλες μας τις εγκαταστάσεις υπάρχει δίκτυο συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών και διαχείρισης τους μέσω του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών της ΑΦΗΣ καθώς και ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Επιπλέον, τηρείται και πρόγραμμα ανακύκλωσης των μπαταριών των οχημάτων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, των λαμπτήρων και των αποβλήτων από τα εργαστήρια (χημεία) της Εταιρείας.

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την εικόνα του 2020 ως προς την ανακύκλωση των βασικών κατηγοριών:

Η διαχείριση των απορριμμάτων συνολικά γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ανακύκλωσης ή διαχείρισης αποβλήτων μεταφέροντας τα σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας-ανακύκλωσης. Τα εναπομείναντα άχρηστα υλικά καταλήγουν σε νόμιμο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Οι συσκευασίες μας σέβονται το περιβάλλον

το 82% των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμα. (κατά βάρος)

το 58.5% των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται περιέχουν ανακυκλωμένο υλικό. (κατά βάρος)

το 46% των πλαστικών υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμα. (κατά βάρος)

Απορρίψεις παραγωγών και εξοικονόμηση

Το 2020 πάνω από 2.000 τόνοι μπισκότων και αρτοσκευασμάτων, τα οποία απορρίπτονται κατά την παραγωγική διαδικασία ως φύρα, αποστάλθηκαν ως ζωοτροφές σε διαπιστευμένους συνεργάτες, μέσω αυστηρών διαδικασιών