Εταιρική Υπευθυνότητα

Η εταιρική υπευθυνότητα δεν αποτελεί για εμάς έναν ακόμη όρο στην ορολογία του σύγχρονου επιχειρείν. Aντιθέτως σημαίνει προσφορά, η οποία είναι πηγαία, καθημερινή και ειλικρινής. Η έννοια της ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο υπήρξε βασική αρχή της επιχειρηματικής λειτουργίας της εταιρίας μας από καταβολής της. Με την ίδια ευθύνη και με σεβασμό στην ιστορία μας συνεχίζουμε την προσπάθεια με τη μορφή της οργανωμένης Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενισχύοντας τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό μας ρόλο. Η εταιρία μας, γέννημα θρέμμα της Ελλάδας έχει ως όραμα να δημιουργήσει και να προσφέρει προϊόντα ολοένα και υψηλότερης ποιότητας και γεύσης, ανταποκρινόμενη πάντα στις ανάγκες των ανθρώπων για καθημερινή, ισορροπημένη και απολαυστική διατροφή. Με πίστη σε αυτό το όραμα προωθούμε πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς και ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για την κοινωνία και το περιβάλλον. Τη συνεισφορά μας αυτή, δηλαδή στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον καταγράφουμε στην πρώτη μας Έκθεση Eταιρικής Yπευθυνότητας όπου παρουσιάζονται όλες οι δράσεις και τα προγράμματα που η εταιρία μας εφάρμοσε το 2013.

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013