Διαγωνισμός «Μιράντα όπως μαμά» από τα Μιράντα Παπαδοπούλου

%c2%a6_%ce%b2%cf%85__%ce%b5ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΜΑΜΑ»

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η εταιρεία «E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη αρ. 26, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «GOD A.E.», με έδρα την Κηφισιά Αττικής, οδός Ξενίας αρ. 5 και Χαριλάου Τρικούπη, (καλούμενη στο εξής ως «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με τίτλο: «ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΜΑΜΑ» στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «ΜΙΡΑΝΤΑ» της Εταιρείας.
2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 05η/04/2017 (και ώρα Ελλάδος 00:01 π.μ.) μέχρι και την 31/07/2017 (και ώρα Ελλάδος 18:00). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.biskotakimou.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., και GOD A.E. καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.
5. Ο διαγωνισμός αφορά τις συσκευασίες του προϊόντος ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (125g, 130g, 180g (6X30g), 250g, 250gΧ2, 270g) που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας, με αυτοκόλλητη ετικέτα – καλούμενη στο εξής «sticker»: «Μεγάλος Διαγωνισμός ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΜΑΜΑ», καλούμενες στο εξής «τα προϊόντα».

2. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής:
On pack διαγωνισμός:
Ο αγοραστής κάθε συσκευασίας των προϊόντων «ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» με την ένδειξη σε αυτοκόλλητο «Μεγάλος διαγωνισμός ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΜΑΜΑ», θα βρίσκει στο εσωτερικό του αυτοκόλλητου ένα μοναδικό εξαψήφιο (6ψήφιο) κωδικό συμμετοχής. Για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, θα πρέπει:
1. να μπει στην ιστοσελίδα www.biskotakimou.gr
2. να πατήσει το pop up εικονίδιο του διαγωνισμού ή την εικόνα που αναφέρεται στο διαγωνισμό «ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΜΑΜΑ» ώστε να εισέλθει στη σελίδα του διαγωνισμού
3. Στη σελίδα του διαγωνισμού θα πρέπει να καταχωρήσει στο πεδίο «Βάλε τον κωδικό σου εδώ» τον εξαψήφιο (6ψήφιο) κωδικό συμμετοχής (που έχει αποκτήσει από την αγορά της συσκευασίας)
4. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα, επώνυμο και e-mail) στην επόμενη σελίδα του διαγωνισμού ή να κάνει σύνδεση μέσω facebook λογαριασμού
5. Να αποδεχτεί τους όρους του Διαγωνισμού
6. Να πατήσει το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» και να επιλέξει μία από τις 4 κατηγορίες μαμάδων (αθλητική μαμά, μοδάτη μαμά, tech μαμά, chef μαμά) ώστε να επιλέξει και την κατηγορία δώρων για την οποία θα διαγωνιστεί. Κάνοντας scroll πάνω σε κάθε τύπο μαμάς μπορεί να δει αναλυτικότερα τα δώρα της κάθε κατηγορίας
7. Να πατήσει το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» και να δει αν κέρδισε
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων ο χρήστης συμμετέχει αυτόματα σε στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση («instant win») και ενημερώνεται αυτόματα για το εάν έχει κερδίσει ένα από τα δώρα της κατηγορίας που επέλεξε. Εφόσον ο χρήστης αναδειχθεί ως νικητής, κατά την ως άνω διαδικασία, θα του εμφανίζεται ένα μήνυμα ως εξής: «Συγχαρητήρια! Κέρδισες…!» και θα αναφέρει το δώρο του.
Διαφορετικά, θα του εμφανίζεται το μήνυμα «Αυτή την φορά δεν κέρδισες. Όμως κάθε συσκευασία, κρύβει ένα νέο κωδικό και μία νέα ευκαιρία να κερδίσεις»
Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, κατά τον όρο 2 του παρόντος, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη της προωθητικής ενέργειας ή μετά την τυχόν ανάκληση της, οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκηρύξεως του διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.

3. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού για τα δώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε εντός του ως άνω προκαθορισθέντος χρονικού διαστήματος (όρος 1.2).
Κατά την ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν διακόσιοι εβδομήντα ένας (271) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) instant win δώρο.
Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανισθεί όπως ορίζεται κατωτέρω εντός ενός (1) μηνός για να παραλάβει το δώρο του ή να δηλώσει την διεύθυνση που θα του αποσταλεί, η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής του δώρου.
Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως (και οι νικητές και οι γονείς ή οι κηδεμόνες ή οι νόμιμα ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την Διοργανώτρια τηλεφωνικά ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στον λογαριασμό τους, τον οποίο έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο site www.biskotakimou.gr. Οι Συμμετέχοντες που κερδίζουν δώρα θα δικαιούνται να τα αποδεχθούν, δια των γονέων, κηδεμόνων ή ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, απαντώντας ηλεκτρονικά (με email) στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μήνυμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την αποστολή σε αυτούς του αρχικού ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος ή την τηλεφωνική ενημέρωσή τους. Αν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα και ο Συμμετέχων που έχει κερδίσει δώρο, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο, δεν έχει απαντήσει – δια του γονέα, κηδεμόνα ή ασκούντα τη γονική μέριμνα αυτού – για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) στο ηλεκτρονικό μήνυμα που του έχει σταλεί ή η ηλεκτρονική του διεύθυνση δεν είναι έγκυρη ή έχει απενεργοποιηθεί, καθώς επίσης και αν έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) να παραλάβει ταχυδρομικά το δώρο του ή αν η διεύθυνσή του δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, χάνει κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του συγκεκριμένου δώρου και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας εταιρείας, η οποία δικαιούται να το αξιοποιήσει ή να το διαθέσει περαιτέρω όπως επιθυμεί. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στη Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής εκ μέρους των νικητών ή μη λήψη του μηνύματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο από την Διοργανώτρια.
Η Διοργανώτρια θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο www.biscotakimou.gr και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ασκούντα τη γονική μέριμνα ή του επιτρόπου τους, προκειμένου να συλλέξει και τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ενημέρωση των λοιπών συμμετεχόντων και για την απόδοση των Δώρων του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και η Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

4. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού ανά κατηγορία επιλογής είναι:

  • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΜΑ

Eλλειπτικό Μηχάνημα Unix P Kettler   1
Στατικό Ποδήλατο Γυμναστικής Giro S3 Kettler   2
Athlete Set Functional Training – Όργανα γυμναστικής Kettler   3
Αθλητικό Ρολόι GARMIN FORERUNNER 15 SMALL BUNDLE-T   3
Δωροεπιταγή Intersport αξίας 50,00 €  10
  • ΜΟΔΑΤΗ ΜΑΜΑ

SANTORINI FLOWER ΡΟΛΟΙ Folie Folie   1
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ TODS   3
DKNY Τσάντα Χειρός   2
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ GIFT CARD   3
Hondos Center Gift Card   4
ZARA GIFT CARD αξίας 50,00 € 10
  • TECH ΜΑΜΑ

4G Smartphone Apple iPhone 7 32GB Χρυσό   1
Apple Watch Series 2 Aluminum 42mm   2
Apple iPad mini 2 – Tablet 7.9″ 32GB   2
Laptop HP Stream 14-ax000nv – 14″   4
Δωροεπιταγή Public αξίας 100,00 €  5
  • CHEF ΜΑΜΑ

Ψησταριά ΒΒQ LANDMANN LD 12652  1
Κουζινομηχανή KENWOOD kMix KMX84  2
Αντικολλητική Γάστρα  3
Ψηστιέρα αντικολλητική  4
Κωτσόβολος Gift Card αξίας 100,00 €  5
  • 200 τσάντες με προϊόντα ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τα δώρα διατίθενται βάσει διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων μοντέλων. Αν κάποιο δώρο δεν βρεθεί διαθέσιμο (το συγκεκριμένο μοντέλο) η εταιρία έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του με παρόμοιο ίσης αξίας
Τα δώρα θα απονεμηθούν ως εξής:
Διακόσιοι εβδομήντα ένας (271) νικητές, που θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της προκαθορισμένης τυχερής στιγμής (winning time slot), θα κερδίσουν από ένα δώρο από τα ανωτέρω περιγραφόμενα.
Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στο site της Εταιρείας, στο internet, στα social media, σε οποιοδήποτε έντυπο της Εταιρείας ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κ.τλ) και να προβούν σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω η, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.biskotakimou.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές κλπ. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των διαγωνιζομένων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 210-3482000.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας www.biskotakimou.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

Tαύρος, 03/04/2017
Για την προκηρύττουσα εταιρία