Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού «Let’s Roll! Let’s Win!»

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η εταιρεία «E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη 26 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», με έδρα το Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους, αριθμός 6, (καλούμενη στο εξής ως «Διοργανωτής») προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με τίτλο: «Let’s Roll! Let’s Win! » στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «Caprice» της Εταιρείας.
 2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 17/10/2016 (και ώρα Ελλάδος 00:01 πμ) μέχρι και την 31/12/2016 (και ώρα Ελλάδος 18:00). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.papadopoulou.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., και 4WiseMonkeys καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.
 1.  Ο διαγωνισμός αφορά τις συσκευασίες των Caprice (115g, 115gX2, 250g & 400g) που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας, με αυτοκόλλητη ετικέτα – καλούμενη στο εξής «sticker»: «Άνοιξε τη συσκευασία κάνε Shazam και δες αν κέρδισες εμπειρίες!», καλούμενες στο εξής «τα προϊόντα».
 1. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής:

-On pack διαγωνισμός: Ο αγοραστής μίας συσκευασίας των προϊόντων, που έχει την ένδειξη: «Άνοιξε τη συσκευασία κάνε Shazam και δες αν κέρδισες εμπειρίες!», θα βρίσκει μέσα σ’ αυτήν και ειδικότερα κάτω από το λευκό καπάκι και πάνω από το easy peel (τάπα αλουμινίου) της συσκευασίας μία τάπα (εικαστικό) την οποία θα σκανάρει με το κινητό του τηλέφωνο μέσω της τεχνολογίας visual Shazam. Σκανάροντας την τάπα μέσω της τεχνολογίας visual Shazam, ο αγοραστής θα οδηγείται σε ιστοσελίδα και θα ενημερώνεται  εάν είναι μέσα στους νικητές ή όχι. Εφόσον σκάναρε σε μία από τις προκαθορισμένες τυχερές χρονικές στιγμές (winning time slots) θα λαμβάνει αυτόματα ενημέρωση, για το ποιο είναι το δώρο του («instant win»).

Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής, ακόμα και αυτός που δεν κερδίζει, θα μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο-ταξίδι συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην φόρμα συμμετοχής που θα εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού του. Καταχώρηση των ιδίων στοιχείων περισσότερες από μία φορές, καθιστά άκυρες τις λοιπές συμμετοχές πέραν της πρώτης.

– Out of home διαγωνισμός/στάσεις λεωφορείων: Για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα σκανάρει με το κινητό του τηλέφωνο μέσω της τεχνολογίας visual Shazam, την διαφημιστική εικόνα των Caprice που θα εμφανίζεται στην διαφημιστική θέση της στάσης λεωφορείου. Εν συνεχεία, θα οδηγείται σε ιστοσελίδα και θα λαμβάνει αυτόματα ενημέρωση, εάν είναι μέσα στους νικητές ή όχι. Eφόσον σκάναρε σε μία από τις προκαθορισμένες τυχερές χρονικές στιγμές (winning time slots) θα ενημερώνεται για το ποιο είναι το δώρο του («instant win»).

Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων, ακόμα και αυτός που δεν κερδίζει, θα μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο-ταξίδι συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην φόρμα συμμετοχής που θα εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού του. Καταχώρηση των ιδίων στοιχείων περισσότερες από μία φορές, καθιστά άκυρες τις λοιπές συμμετοχές πέραν της πρώτης.

 

Μία (1) τάπα, άνευ ανταλλάγματος, μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί από την εταιρεία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Πέτρου Ράλλη 26, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 118 10), είτε μεταβαίνοντας εκεί προσωπικά, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ., είτε αποστέλλοντας φάκελο στην ανωτέρω διεύθυνση της εταιρείας με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος, όπου αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του, ώστε να του αποσταλεί ταχυδρομικώς η τάπα. Ο παραπάνω φάκελος πρέπει να έχει περιέλθει στην εταιρεία  το αργότερο έως και την 09/12/2016.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, κατά τον όρο 2 του παρόντος, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη της προωθητικής ενέργειας ή μετά την τυχόν ανάκληση της, οι οποιεσδήποτε τάπες που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκηρύξεως του διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.

 

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την 17/10/2016 (και ώρα Ελλάδος 00:01 πμ) μέχρι και την 31/12/2016 (και ώρα Ελλάδος 18.00 – λήξη του διαγωνισμού).

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού για τα δώρα, πλην του μεγάλου δώρου (ταξιδιού), υπάρχουν προκαθορισμένες τυχερές χρονικές στιγμές (winning time slots).

Για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή που θα κερδίσει το ταξίδι για δύο (2) άτομα στο εξωτερικό, γίνεται  τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μετά το πέρας του διαγωνισμού και ειδικότερα στις 16/1/2017, μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση.

Κατά την ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν 329 νικητές που θα κερδίσουν από ένα instant win δώρο, καθώς και 1 νικητής που θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στο εξωτερικό.

Ο Διοργανωτής θα αποστέλλει στους νικητές παραστατικό (voucher)  διάρκειας ισχύος 9 μηνών από την ημέρα δημιουργίας του, με δικαίωμα παράτασης ισχύος για άλλους 3 μήνες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το δώρο που κέρδισαν και θα επικοινωνεί μέσω e-mail με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν, έως και την αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους. Σε κάθε περίπτωση, οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεχτούν το δώρο τους έως και την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του voucher, αλλιώς το δώρο χάνεται.

Για τα δώρα της υπό (Γ) κάτωθι κατηγορίας, δεν θα αποστέλλεται voucher αλλά θα λαμβάνουν το δώρο τους στην δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση.

 1. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι:

Α) ένα ταξίδι τριών ημερών για δύο (2) άτομα στο Ντουμπάι. Η Εταιρία καλύπτει τη διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό για δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου και ενός γεύματος ημερησίως για δύο άτομα. Επίσης, η Εταιρία θα καλύψει και τα αεροπορικά εισιτήρια (τα έξοδα μετακίνησης προς και από το σημείο αναχώρησης (αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος) δεν περιλαμβάνονται). Επιπλέον στο δώρο περιλαμβάνεται μία εμπειρία σκι στην άμμο (sandsurfing) και εναλλακτικά ένα σαφάρι στην έρημο. Στο δώρο δεν συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε έξοδο προκύψει από μεταφορά με ιδιόκτητο όχημα του νικητή.

Β)

Είδος Δώρου Ποσότητα
30΄ Kart για 1 άτομο – Παλλήνη 85
Μουσείο Αυτοκινήτου & Οδήγηση Formula 1 για 2 άτομα 20
The Wall Day Climbing Personal Training για δύο άτομα 65
1 ώρα σε θεματικό δωμάτιο απόδρασης για 3 άτομα 65
Segway in Athens 50΄ για δύο άτομα 15
Βόλτα με άλογο στη φύση για δύο άτομα 15
Ski για δύο άτομα, ολοήμερη χρήση εξοπλισμού + 55΄ μάθημα σε γκρουπ 10
Tandem skydiving 8.000 για 1 άτομο 1
Paintball στη Μαλακάσα για 6 άτομα 1
30΄ πτήση με ελικόπτερο (R22) – 1 άτομο 1
Rafting Weekend στο Λούσιο για 2 άτομα 1
  279

 

Γ) Πενήντα (50) κούτες Caprice περιέχουσα έκαστη 15 τεμάχια των 115g.

 

Τα δώρα θα απονεμηθούν ως εξής:

329 νικητές, που θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της προκαθορισμένης τυχερής στιγμής (winning time slot), θα κερδίσουν από ένα δώρο από τα ανωτέρω υπό τον όρο 8 (Β) & (Γ) περιγραφόμενα.

Ένας (1) νικητής θα αναδειχθεί με τη διαδικασία της τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 16/1/2017 και ώρα  13:00μμ, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Π. Ράλλη 26, Ταύρος Αττικής, παρουσία ενός εκπροσώπου της Εταιρείας, ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας και της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κωνσταντινίδου και θα κερδίσει ένα ταξίδι τριών ημερών στο Ντουμπάι για 2 άτομα ως ανωτέρω στο υπό (Α) περιγράφεται.

Όλα τα παραπάνω δώρα (όρος 8 Α & Γ) είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.

Ο νικητής που θα κερδίσει δώρο ένα ταξίδι τριών ημερών στο Ντουμπάι για 2 άτομα, θα πρέπει να πραγματοποιήσει το προπεριγραφόμενο ταξίδι σε ημερομηνία επιλογής του -εντός του χρονικού διαστήματος που θα του υποδείξει η Εταιρεία και πάντως όχι αργότερα της 01/10/2017 (σε κάθε περίπτωση οφείλει να έχει  ενημερώσει τη Διοργανώτρια 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της αναχώρησής του) υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας αντίστοιχων κλινών στο ξενοδοχείο που θα του υποδείξει η Εταιρεία, καθώς και αεροπορικών και λοιπών εισιτηρίων. Σε περίπτωση ελλείψεως διαθεσιμότητας αεροπορικών και λοιπών εισιτηρίων ή/και δωματίων ο νικητής θα πρέπει να προτείνει εναλλακτικές ημερομηνίες είτε να προτείνει εναλλακτικό προορισμό, άλλως το δώρο ακυρώνεται.

Οι αναλυτικότεροι όροι του ταξιδίου περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στους παρόντες Αναλυτικούς όρους Παράρτημα Α’.

Στο Δώρο ένα ταξίδι τριών ημερών στο Ντουμπάι για 2 άτομα δεν περιλαμβάνονται έξοδα τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω ρητά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) τα πάσης φύσεως προσωπικά έξοδα του νικητή και του/της συνοδού του, β) τα έξοδα για τις μετακινήσεις εντός του τόπου διαμονής, και γ) οποιασδήποτε μορφής ασφαλιστική κάλυψη.

Ο/η νικητής-τρια του ταξιδιού τριών ημερών στο Ντουμπάι για 2 άτομα και ο/η συνοδός του/της θα ταξιδέψουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για την ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας του ταξιδιού, για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και για κάθε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή απώλεια χρημάτων και αντικειμένων και οποιαδήποτε εν γένει ζημία που τυχόν υποστεί ο νικητής και ο/η συνοδός του από την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Η ευθύνη του Διοργανωτή και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο Νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά  καιρικές συνθήκες, απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, γενική απεργία κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του προσφερόμενου ταξιδιού. Επίσης, ο Διοργανωτής και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης του ταξιδίου. Ο Διοργανωτής και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Εταιρειών παύει να υφίσταται. Οι Εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Ο Διοργανωτής και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στο site της Εταιρείας, στο internet, στα social media, σε οποιοδήποτε έντυπο της Εταιρείας ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κ.τλ) και να προβούν σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω η, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.papadopoulou.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές κλπ. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των διαγωνιζομένων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 210-3482000.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, λόγω τεχνικού προβλήματος της εφαρμογής Shazam ή/ και των landing pages των Caprice.

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.papadopoulou.gr., καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

 (β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 3. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

 1. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί και στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κωνσταντινίδου Ελένη (Λυκαβηττού 12, Αθήνα, τηλ. 210-3639528). Το αρχείο των προκαθορισμένων τυχερών χρονικών στιγμών θα κατατεθεί στη συμβολαιογράφο μετά το πέρας του διαγωνισμού.

 

Tαύρος,  13/10/2016

Για την προκηρύττουσα εταιρία

 

Ιωάννα Παπαδοπούλου

Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

 

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. Διευκρινίζεται:

Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, συνοδευόμενοι από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι, απαλλασσομένων της Διοργανώτριας και της Εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη.

Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από τον Διοργανωτή σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή του νικητή προϋποθέτει την εκ μέρους του ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, ταξιδιωτικές ή ακτοπλοϊκές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα), η δε Διοργανώτρια Εταιρεία  και η Εταιρεία ουδόλως ευθύνονται σχετικά. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

Η μέριμνα και η δαπάνη για την τυχόν έκδοση εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι  βαρύνει αποκλειστικά τον νικητή.

Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του νικητή. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, ο Διοργανωτής, η Εταιρεία, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι ακτοπλοϊκές εταιρίες  και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής και η Εταιρεία, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

Ο νικητής φέρει πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά του και αυτή του συνοδού του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και για τις συνέπειές της.

Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

Η συμμετοχή στο ταξίδι του νικητή δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. οι οποίες θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή και τον συνοδό του.

Ο νικητής φέρει ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.

Ο νικητής και το πρόσωπο που θα τον συνοδεύσει θα ταξιδέψουν με αποκλειστική ευθύνη τους.