Διαγωνισμός Caprice «Let’s Dance»

capriceΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η εταιρεία «E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη 26 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», με έδρα το Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους, αριθμός 6, (καλούμενη στο εξής ως «Διοργανωτής») προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με τίτλο: «Let’s Dance» στα πλαίσια της ομώνυμης καμπάνιας για την προώθηση του προϊόντος «Caprice» της Εταιρείας.
2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 2/05/2017 (και ώρα Ελλάδος 14:00 μμ) μέχρι και την 29/05/2017 (και ώρα Ελλάδος 14:00). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
3.Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.capriceletsroll.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
4.Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., και 4WiseMonkeys καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.
5. Σκοπός του διαγωνισμού είναι α) η ανάδειξη φωτογραφιών των συμμετεχόντων με χορευτική θεματολογία προκειμένου να εμφανιστούν στο νέο video-clip του συγκροτήματος Stavento «MEΡΑ ΜΟΥ ΓΕΙΑ ΣΟΥ» και β) η ανάδειξη εκ των συμμετεχόντων του νικητή ενός ταξιδιού για δύο (2) άτομα στο μουσικό φεστιβάλ «Ultra Festival» στο Σπλιτ της Κροατίας.

ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
6. Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής:
Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.capriceletsroll.gr και κάνει κλικ στην επιλογή «Ανέβασε Photo». Στη συνέχεια συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής με τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα, επίθετο, email) και προαιρετικά το τηλέφωνο επικοινωνίας και αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού συμπληρώνοντας την επιλογή «Είμαι άνω των 18 και αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού».
Εν συνεχεία, ο συμμετέχων ανεβάζει μία φωτογραφία (σε μορφή jpeg ή png μεγέθους έως 2 Megabyte) στην οποία θα απεικονίζεται ο συμμετέχων να χορεύει (χορευτική θεματολογία) και πατάει «Υποβολή». Κάθε συμμετέχων μπορεί να ανεβάσει έως πέντε (5) φωτογραφίες. Κάθε φωτογραφία αντιστοιχεί και σε μία συμμετοχή. Η/Οι φωτογραφία(ες) που υποβάλλονται ελέγχονται εν συνεχεία από την Εταιρεία και την Διοργανώτρια και τελούν υπό την αίρεση έγκρισης τους προκειμένου να ανέβουν στο Photo gallery της ιστοσελίδας www.capriceletsroll.gr. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων παρέχει στο Διοργανωτή και την Εταιρεία ρητή άδεια χρήσης, επεξεργασίας και εκμετάλλευσης των φωτογραφιών που θα ανεβάσει, αποκλειστικά για τους σκοπούς προώθησης και επικοινωνίας του Διαγωνισμού και της καμπάνιας Let’s Dance και κάθε ενέργεια που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με αυτά. Ομοίως, με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων παρέχει στο Διοργανωτή και την Εταιρεία ρητή άδεια χρήσης του δικαιώματος χρήσης, αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό των φωτογραφιών για τους σκοπούς προώθησης της καμπάνιας.
Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας, στον Διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτές α) φωτογραφίες με περιεχόμενο σεξουαλικό, γυμνό, άσεμνο, βίαιο, ακατάλληλο, υβριστικό, ρατσιστικό ή εν γένει με απρεπές περιεχόμενο που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, β) φωτογραφίες που παραπέμπουν σε άμεση ή έμμεση διαφήμιση και προώθηση εμπορικών και μη προϊόντων ή και υπηρεσιών.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων ή υποχρέωση αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξολοκλήρου online με επίσκεψη του ενδιαφερομένου στην ιστοσελίδα www.capriceletsroll.gr σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι: ονοματεπώνυμο και email επικοινωνίας. Ο τηλεφωνικός αριθμός θα δίνεται προαιρετικά. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, να γίνει αποδοχή των όρων όπως θα ζητείται από το σύστημα.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
7. H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την 02/05/2017 (και ώρα Ελλάδος 14:00 μμ) μέχρι και την 29/05/2017 (και ώρα Ελλάδος 14.00 – λήξη του διαγωνισμού).
Η επιλογή των φωτογραφιών που θα εμφανιστούν στο νέο video-clip του συγκροτήματος Stavento, θα γίνει από Κριτική Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της Εταιρείας και της Διοργανώτριας. Η απόφαση της ως άνω επιτροπής είναι ανέλεγκτη και λαμβάνεται κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Για την ανάδειξη του νικητή που θα κερδίσει το ταξίδι για δύο (2) άτομα στην Κροατία, γίνεται τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μετά το πέρας του διαγωνισμού και ειδικότερα στις 30/5/2017, μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών. Από την εν λόγω διαδικασία θα αναδειχθούν επίσης και δύο (2) επιλαχόντες Νικητές, οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχικό νικητή, είτε σε περίπτωση που ο αρχικός Νικητής αρνηθεί/δεν παραλάβει το Δώρο του διαγωνισμού (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»).

ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ
8. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι:
Α) Η εμφάνιση φωτογραφιών εκ των συμμετεχόντων στο νέο video-clip του συγκροτήματος Stavento «MEΡΑ ΜΟΥ ΓΕΙΑ ΣΟΥ», για την οποία ο χρήστης συναινεί και παραχωρεί με το παρόν ρητή, και ανέκκλητη άδεια ενσωμάτωσης στο εν λόγω video clip, χωρίς εδαφικό ή χρονικό περιορισμό. Το εν λόγω video-clip, που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο θα είναι διαθέσιμο για δύο μήνες αποκλειστικά στις συσκευασίες Caprice (115g, 115gX2, 250g & 400g) που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας, με αυτοκόλλητη ετικέτα: «Άνοιξε και βρες αποκλειστικά στα Caprice το νέο τραγούδι των Stavento». Ειδικότερα, ο αγοραστής μιας συσκευασίας θα βρίσκει μέσα σ’ αυτήν και ειδικότερα κάτω από το λευκό καπάκι και πάνω από το easy peel (τάπα αλουμινίου) της συσκευασίας μία τάπα (εικαστικό) την οποία θα σκανάρει με το κινητό του τηλέφωνο μέσω της τεχνολογίας visual Shazam και θα οδηγείται σε ιστοσελίδα που θα φιλοξενήσει κατ’αποκλειστικότητα το νέο video-clip των Stavento, από την πρώτη ημέρα που αυτό θα παρουσιαστεί στο κοινό μέχρι και τις 31/07/2017. Ομοίως, οποιοσδήποτε το επιθυμεί, θα μπορεί να οδηγηθεί σε ιστοσελίδα που φιλοξενεί το νεό video-clip των Stavento, σκανάρωντας με το κινητό του τηλέφωνο μέσω της τεχνολογίας visual Shazam, την διαφημιστική εικόνα των Caprice που θα εμφανίζεται στην διαφημιστική θέση επιλεγμένων στάσεων λεωφορείου.
Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το νέο video-clip των Stavento εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένου και αυτόν της διάθεσης μέσω του διαδικτύου (Internet) σε ανοικτό ή κλειστό forum, ιστοσελίδα, internet site, peer-to-peer κ.λ.π.) από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος της για την παραβίαση των ως άνω δικαιωμάτων.
Β) Ένα ταξίδι 4 ημερών για δύο άτομα στο Σπλιτ της Κροατίας για να παρακολουθήσουν το μουσικό φεστιβάλ Ultra Europe Festival που θα λάβει χώρα στις 14,15 και 16 Ιουλίου του 2017. Η εταιρία καλύπτει την διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για δύο (2) άτομα. Επίσης, η Εταιρία θα καλύψει και τα αεροπορικά εισιτήρια (τα έξοδα μετακίνησης προς και από το σημείο αναχώρησης δεν περιλαμβάνονται). Επιπλέον στο Δώρο περιλαμβάνεται και ένα 3 day pass για την είσοδο στο φεστιβάλ για δύο (2) άτομα. Η Διοργανώτρια, θα επικοινωνεί με τον νικητή του ταξιδιού μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλωθεί εντός μία (1) ημέρας από την κλήρωση. Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του e-mail, η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον νικητή (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο αμέσως επόμενος επιλαχών σύμφωνα με την σειρά της κλήρωσης. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή και τους αναπληρωματικούς μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017, στις 15:00 το δικαίωμα παραλαβής του δώρου αυτόματα χάνεται.
Ένας (1) νικητής θα αναδειχθεί με τη διαδικασία της τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την 30/05/2017 και ώρα 14:00μμ, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Π. Ράλλη 26, Ταύρος Αττικής, παρουσία ενός εκπροσώπου της Εταιρείας, ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας και της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κωνσταντινίδου και θα κερδίσει ένα ταξίδι στην Κροατία για 2 άτομα ως ανωτέρω στο υπό (Β) περιγράφεται.
Το παραπάνω δώρο (όρος Β) είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί.
Ο νικητής που θα κερδίσει δώρο ένα ταξίδι στην Κροατία για δύο (2) άτομα, θα πρέπει να πραγματοποιήσει το προ περιγραφόμενο ταξίδι εντός του χρονικού διαστήματος που θα του υποδείξει η Εταιρεία άλλως το δώρο ακυρώνεται.
Οι αναλυτικότεροι όροι του ταξιδίου περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στους παρόντες Αναλυτικούς όρους Παράρτημα Α’.
Στο Δώρο ένα ταξίδι τριών ημερών στην Κροατία για 2 άτομα δεν περιλαμβάνονται έξοδα τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω ρητά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) τα πάσης φύσεως προσωπικά έξοδα του νικητή και του/της συνοδού του, β) τα έξοδα για τις μετακινήσεις εντός του τόπου διαμονής, και γ) οποιασδήποτε μορφής ασφαλιστική κάλυψη.
Ο/η νικητής-τρια του ταξιδιού στην Κροατία για 2 άτομα και ο/η συνοδός του/της θα ταξιδέψουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για την ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας του ταξιδιού, για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και για κάθε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή απώλεια χρημάτων και αντικειμένων και οποιαδήποτε εν γένει ζημία που τυχόν υποστεί ο νικητής και ο/η συνοδός του από την πραγματοποίηση του ταξιδιού.
Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο Νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά καιρικές συνθήκες, απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, γενική απεργία κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του προσφερόμενου ταξιδιού. Επίσης, ο Διοργανωτής και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης του ταξιδίου. Ο Διοργανωτής και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Εταιρειών παύει να υφίσταται. Οι Εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
Ο Διοργανωτής και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στο site της Εταιρείας, στο internet, στα social media, σε οποιοδήποτε έντυπο της Εταιρείας ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κ.τλ) και να προβούν σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος.

ΕΥΘΥΝΗ
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.
Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστότοπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η διοργανώτρια θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουσδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.
Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
9. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω η, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.capriceletsroll.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές κλπ. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των διαγωνιζομένων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 210-3482000.
Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι το Υλικό με το οποίο συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, όπως και όλα τα σχετικά με αυτό δικαιώματα, ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτών. Επίσης, δηλώνουν ότι το Υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων, άλλως δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.
10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.capriceletsroll.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
12. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί και στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κωνσταντινίδου Ελένη (Λυκαβηττού 12, Αθήνα, τηλ. 210-3639528). Το αρχείο των προκαθορισμένων τυχερών χρονικών στιγμών θα κατατεθεί στη συμβολαιογράφο μετά το πέρας του διαγωνισμού.
Ταύρος, 19/04/2017
Για την προκηρύττουσα εταιρία
Ιωάννα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. Διευκρινίζεται:
Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, συνοδευόμενοι από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι, απαλλασσομένων της Διοργανώτριας και της Εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη.
Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από τον Διοργανωτή σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή του νικητή προϋποθέτει την εκ μέρους του ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, ταξιδιωτικές ή ακτοπλοϊκές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα), η δε Διοργανώτρια Εταιρεία και η Εταιρεία ουδόλως ευθύνονται σχετικά. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.
Η μέριμνα και η δαπάνη για την τυχόν έκδοση εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι βαρύνει αποκλειστικά τον νικητή.
Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του νικητή. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, ο Διοργανωτής, η Εταιρεία, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι ακτοπλοϊκές εταιρίες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής και η Εταιρεία, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.
Ο νικητής φέρει πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά του και αυτή του συνοδού του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και για τις συνέπειές της.
Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.
Η συμμετοχή στο ταξίδι του νικητή δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. οι οποίες θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή και τον συνοδό του.
Ο νικητής φέρει ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.
Ο νικητής και το πρόσωπο που θα τον συνοδεύσει θα ταξιδέψουν με αποκλειστική ευθύνη τους.