10

1,000 μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ καταναλώνονται κάθε λεπτό στην Ελλάδα!!