05

Τα πρώτα ΠΤΙ- ΜΠΕΡ παρασκευάστηκαν στην Ελλάδα το 1922 και από τότε είναι το αγαπημένων μπισκότο των Ελλήνων!