ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ «papadopoulou.gr»

Τελευταία ανανέωση την 23/05/2018

1. Προοίμιο
1.1 Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ε.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. BIOMHXANIA ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26, με Α.Φ.Μ 094031399, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής κα Ιωάννα Παπαδοπούλου ,δημιούργησε και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον παρών δικτυακό τόπο «www.papadopoulou.gr», προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες αυτού σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντας της και της πάσης φύσεως δραστηριότητές της.
1.2 Προκειμένου να πλοηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο καθώς και τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, καλείστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και εν συνεχεία να δηλώσετε ότι τους αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο «Αποδέχομαι». Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρόντες όρους Χρήσης, παρακαλώ μην πλοηγήστε και μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.
1.3 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και διαφοροποίησης της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων και του περιεχομένου στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν πάντοτε να ελέγχουν προηγουμένως για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εφόσον τις αποδέχονται, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”, συνεχίζουν την πλοήγησή τους και χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από την πλοήγηση και χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.
1.4 Οι επισκέπτες/χρήστες της δικτυακής τοποθεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού, λοιπών τεχνολογικών μέσων και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

Σημείωση: Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

2. Έννοιες και Ορισμοί
Σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στον παρών δικτυακό τόπο της εταιρείας, ισχύουν τα παρακάτω:
i) «Συμφωνητικό»: Το παρόν συνιστά τη Συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου «wwwpapadopoulou.gr» (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή/και «επισκέπτης/χρήστης») και της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. BIOMHXANIA ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»» (εφεξής «Ε.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», «εμείς» ή/και η «εταιρεία»). Η πλοήγηση ή/και η χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας «papadopoulou.gr» (εφεξής «δικτυακή τοποθεσία», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος», «ιστοσελίδα», ή «www.papadopoulou.gr») συνεπάγεται τη Συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω.
ii) «Περιεχόμενο»: είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.
iii) «Κείμενο»: είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, ενημερωτικό, επιμορφωτικό ή συμβουλευτικό είτε κείμενο προβολής ή διαφημιστικό.
iv) «Γραφικά»: είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της ιστοσελίδας.
v) «Σχεδιασμός»: είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της ιστοσελίδας.
vi) «Προγραμματισμός»: είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.
vii) «Υπηρεσίες»: είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ή επιτρέπει την πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας η εταιρεία.
viii) «Εφαρμογές»: είναι όλες οι εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές που παρέχει ή επιτρέπει την πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας η εταιρεία.
ix) «Επισκέπτης»: είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται την ιστοσελίδα, έχοντας τη δυνατότητα απλής ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου αυτής.
x) «Χρήστης»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στον δικτυακό τόπο προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών ή/και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές, που παρέχει ή επιτρέπει την πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας η εταιρεία, και το οποίο γίνεται μέλος της κοινότητας του παρόντος δικτυακού τόπου της εταιρείας, απολαμβάνοντας τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, παιχνίδια και δημόσιες συζητήσεις («forum») καθώς και να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία («newsletters»).
xi) «Λογαριασμός»: η καταχώρηση ενός επισκέπτη ως χρήστη στον παρών δικτυακό τόπο προκειμένου να έχει τη δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές, που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας.

3. Εγγραφή στον Δικτυακό Τόπο και Υποχρεώσεις Χρηστών
3.1 Προκειμένου να γίνετε μέλη της κοινότητας του παρόντος δικτυακού τόπου και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών ή/και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές, που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας, απαιτείται η εγγραφή σας μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού.
3.2 Σας ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσοτέρων του ενός προσωπικών λογαριασμών. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό στον δικτυακό τόπο μέσω μη εξουσιοδοτημένων μέσων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης αυτοματοποιημένης συσκευής, λειτουργικού κώδικα (script), διαδικτυακού ρομπότ (bot), ή προγραμμάτων spider, crawler ή scraper.
3.3 Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού παρέχει, κυρίως, τις ακόλουθες δυνατότητες:
– επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας,
– συμμετοχής σε διαγωνισμούς,
– συμμετοχής σε κληρώσεις,
– συμμετοχής σε παιχνίδια και καταγραφή της βαθμολογίας σας («score») κάθε φορά,
– συμμετοχής σε δημόσιες συζητήσεις («forum»),
– ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
– λήψης ενημερωτικών δελτίων («newsletters»).
3.4 Για να προβείτε στη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, καλείστε προηγουμένως να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.
3.5 Προκειμένου να εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο, καλείστε να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα όπως αυτά απαιτούνται κάθε φόρα.
3.6 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα, η εταιρεία σας αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης («Email Επιβεβαίωσης»), ώστε να σας γνωστοποιήσει ότι έχει γίνει δεκτή η εγγραφή σας.
3.7 Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού σας για τον προσωπικό σας λογαριασμό στον δικτυακό τόπο. Εάν πιστεύετε ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει παραβιάσει τον κωδικό του προσωπικού σας λογαριασμού και προβαίνει σε ενέργειες ερήμην σας, πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν αποστέλλοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο privacy@papadopoulou.gr.
3.8 Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισάγει στην ιστοσελίδα και συμφωνείτε να τα διατηρείτε και να τα ενημερώνετε επιμελώς ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για την εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που έχετε εισάγει στον δικτυακό τόπο, η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Αναγνωρίζετε ότι η εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς.
3.9 Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό σας λογαριασμό (user account). Συμφωνείτε δε να ειδοποιείτε άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.
3.10 Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην προβαίνετε σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση της.
3.11 Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και την τυπική έξοδο σας από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών του δικτυακού τόπου να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.
3.12 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαδικασίες επαλήθευσης και ασφάλειας σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από πλευράς σας. Εάν η εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας ή/και κατά τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών/εφαρμογών της δικτυακής τοποθεσίας παραβιάζουν ή είναι πιθανό να παραβιάσουν οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των παρόντων Όρων Χρήσης, η εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού στον δικτυακό τόπο.
3.13 Οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών/εφαρμογών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη έγκριση της εταιρείας. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη δικτυακή τοποθεσία (web harvesting).
3.14 Η χρήση από πλευράς σας των παρεχόμενων υπηρεσιών/εφαρμογών δεν εμποδίζει την εταιρεία από το να επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν επίσης τις παρεχόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές.
3.15 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό σας στον δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο privacy@papadopoulou.gr. Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισάγει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον δικτυακό τόπο θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.
3.16 Το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού στο δικτυακό τόπο δεν θα βλάψει κανένα άλλο δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή/και αποκατάστασης που μπορεί να έχει η εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων και ευθυνών σας που προϋπήρχαν της απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού.
3.17 Η εταιρεία έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να αποκρύψει τη χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμών ή εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης κακόβουλα παρεμβαίνει, επηρεάζει δυσμενώς, αναστέλλει ή διακόπτει την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών/εφαρμογών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

4. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων
4.1 Δεν απαιτείται να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Καλείστε όμως να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.
4.2 Κατά την εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων στον δικτυακό τόπο καλείστε να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, με τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου, για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πριν την παροχή της συγκατάθεσής σας, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας και τους συνήθεις αποδέκτες των δεδομένων σας. Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό τόπο ή για περιορισμό της επεξεργασίας τους ή/και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων αυτών. Σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο privacy@papadopoulou.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.
4.3 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και της εφαρμοστικής αυτών ελληνικής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.
4.4 Η εταιρεία δεν διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί ή/και διαθέτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσής σας, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.
4.5 Η εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας (Data Controller), δύναται να προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε στον δικτυακό τόπο εφόσον:
– έχει λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας,
– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου,
– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος,
– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση, βεβαίωση ή τη δίωξη εγκλημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, ή
– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.
4.6 Εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται αυτόματα τεχνικά δεδομένα στους διακομιστές της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στη δικτυακή τοποθεσία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόματες μεθόδους μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο τύπος φυλλομετρητή (browser), διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες από cookies, ο πάροχος υπηρεσιών του Διαδικτύου σας, η γλώσσα, η ζώνη ώρας και η τοποθεσία σας μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας).
4.7 Δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες, ακόμη και όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας.
4.8 Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς επεξεργάζονται από ασφαλή διακομιστή που βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας. Η εταιρεία εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, διατηρώντας μάλιστα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
4.9 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αλλαγής στην ιδιοκτησία της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πώλησης, απορρόφησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου ή εξαγοράς των υλικών ή/και άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε τρίτο/α μέρος/μέρη (φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α) καθώς και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε, διαβιβάσουμε, μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε, εκχωρήσουμε ή παραχωρήσουμε, εν όλω ή εν μέρει τα δεδομένα σας, αφότου προηγουμένως σας ενημερώσουμε σχετικά και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό.

5. Cookies
5.1 Η εταιρεία μπορεί να συλλέξει δεδομένα ταυτοποίησης σας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και δεν λαμβάνουν γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα, και την ορθότερη παρουσίαση της ιστοσελίδας ενώ αποτελούν επιθυμητό και χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση της διαδικτυακής κυκλοφορίας.
5.2 Κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο του προβαλλόμενου ιστοτόπου). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική για τα Cookies.

6. Κανόνες Χρήσης του Δικτυακού Τόπου
6.1 Θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies της δικτυακής τοποθεσίας καθώς και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου.
6.2 Δεν επιτρέπεται να ενθαρρύνετε ή να διευκολύνετε την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου, της Πολιτικής για τα Cookies καθώς και της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των κανόνων Διεθνούς Δικαίου.
6.3 Κατά την πλοήγηση ή/και χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά, απαγορευμένης ρητά της υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Νetiquette).
6.4 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
6.5 Δηλώνετε ότι δεν θα προβείτε στη συλλογή ή/και χρήση των κωδικών πρόσβασης άλλων εγγεγραμμένων χρηστών στον δικτυακό τόπο.
6.6 Απαγορεύεται να εγκαταστήσετε και να προωθήσετε, με οποιονδήποτε τρόπο, μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
6.7 Απαγορεύεται να εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή/και διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή επηρεάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας/εφαρμογής της ιστοσελίδας ή να εμποδίσετε, έστω και να προσπαθήσετε να εμποδίσετε, άλλους επισκέπτες, χρήστες ή/και τρίτους να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες και εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.
6.8 Δεν σας επιτρέπεται και απαγορεύεται να επιτρέψετε και σε οποιονδήποτε τρίτο: (i) έστω και την προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσιών/εφαρμογών, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιονδήποτε τρόπο, (ii) τη χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο, (iii) την απόπειρα για reverse compiling, αποσυναρμολόγηση, reverse engineering ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσει το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών/εφαρμογών που παρέχονται από ή μέσω της ιστοσελίδας, (iv) την πρόσβαση στις παρεχόμενες από ή μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες/εφαρμογές, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προϊόν ή/και μια υπηρεσία/εφαρμογή που ανταγωνίζεται τις παρεχόμενες από ή μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες/εφαρμογές ή/και τη χρήση των παρεχόμενων από ή μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσιών/εφαρμογών για άμεσο ανταγωνισμό μαζί της.
6.9 Κατά την πλοήγηση ή/και χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, δηλώνετε, συμφωνείτε και συνομολογείτε ότι:
– δεν θα προσβάλλετε την προσωπικότητα τρίτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που συνιστά άμεση ή έμμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη, χρήστη ή και τρίτο,
– δεν θα δημοσιεύετε ή μεταδίδετε οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου,
– δεν θα αποκαλύπτετε πληροφορίες δικές σας ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας/εφαρμογής της ιστοσελίδας,
– οι πράξεις και οι παραλείψεις σας δεν θα βρίσκονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη,
– οι πράξεις και οι παραλείψεις σας δεν θα παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή τρίτων,
– οι πράξεις και οι παραλείψεις σας δεν θα προξενούν βλάβη, άμεσα ή έμμεσα, σε κανέναν ανήλικο,
– δεν θα παραπλανήσετε οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη, χρήστη ή και τρίτο προωθώντας εν γνώσει σας ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες,
– δεν θα δημοσιεύετε υλικό που θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, και
– δεν θα παραπλανήσετε ή ζημιώσετε με κανέναν τρόπο την εταιρεία.
6.10 Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν ποινικά αδικήματα και διώκονται σύμφωνα με το νόμο. Εάν διαπιστωθεί η χρήση ή πρόθεση χρήσης παράνομου περιεχομένου στην ιστοσελίδα εκ μέρους σας, η εταιρεία δικαιούται να διακόψει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες και εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και να αναφέρει την περίπτωση στις Αρμόδιες Αρχές με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.
6.11 Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
6.12 Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ενόσω έχετε πρόσβαση ή/και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.
6.13 Σας γνωρίζουμε ότι καθώς στην ιστοσελίδα παρέχονται περισσότερες από μία υπηρεσίες/εφαρμογές, μπορεί να σας ζητηθεί να αξιολογήσετε και να αποδεχθείτε συμπληρωματικούς όρους που απαιτούνται για την αλληλεπίδρασή σας με μια ή περισσότερες υπηρεσίες/εφαρμογές.
6.14 Οι υποχρεώσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνουν διενέργεια πράξεων για λογαριασμό σας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν προορίζεται ή θεωρείται ότι θεμελιώνει οποιονδήποτε συνεταιρισμό ή κοινοπραξία ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία ή ορίζει το ένα μέρος ως αντιπρόσωπο του άλλου μέρους, ούτε εξουσιοδοτεί το ένα μέρος να δεσμεύεται για λογαριασμό του άλλου μέρους.
6.15 Η εταιρεία μπορεί ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα να προσθέτει, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας/εφαρμογής της, ακόμα και να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, δίχως να έχει την υποχρέωση της προηγούμενη ειδοποίησή σας.
6.16 Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές της. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

7. Περιορισμός Ευθύνης
7.1 Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για λάθη και ανακρίβειες της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών/εφαρμογών της, για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), για οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών/εφαρμογών της ιστοσελίδας, για οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημία, περιουσιακή ή ηθική, άμεση ή έμμεση, συμπτωματική ή επακόλουθη, που ήθελε προκληθεί από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στον παρών δικτυακό τόπο ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus, Trojan horses), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράληψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.
7.2 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τηλεφωνικό, τηλεπικοινωνιακό ή άλλου είδους κόστος τυχόν προκύψει. Η εταιρεία βασίζεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι δικτύου, κέντρα δεδομένων, πάροχοι τηλεπικοινωνιών) για να σας διαθέσει την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες/εφαρμογές της. Παρ’ ότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να σας παρέχει ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών/εφαρμογών, δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες/εφαρμογές δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι η λειτουργία τους θα είναι αδιάλειπτη. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημίες που τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή σφαλμάτων της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών/εφαρμογών της που οφείλονται στους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.
7.3 Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον όγκο του Διαδικτύου, η εταιρεία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρείας για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική, επακόλουθη) τυχόν προκληθεί σε εσάς από ή εξ’ αφορμής της πλοήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας.
7.4 Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες/εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι διακομιστές αυτών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα αυτών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή υπηρεσιών, που ενδέχεται να προκύψουν από ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα, βαρύνουν εσάς και σε καμία περίπτωση την εταιρεία.
7.5 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας και για όποια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεδομένα, κείμενα, αρχεία, πληροφορίες, ονόματα χρήστη, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, προφίλ, αποσπάσματα ήχου και εικόνας, ήχους, μουσικά έργα, έργα με συγγραφικά δικαιώματα, εφαρμογές, συνδέσμους και όποιο άλλο περιεχόμενο ή υλικό υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτής. Το περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτής λογίζεται ως μη εμπιστευτικό και απαλλαγμένο από κάθε είδους δικαίωμα. Ως εκ τούτου, και σε περίπτωση που δεν το διαγράψετε/κατεβάσετε από την ιστοσελίδα, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, εμφανίζει, διανέμει, δημοσιεύει ή/και μεταδίδει, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας της, εκτός εάν ρητά εναντιωθείτε προς τούτο αποστέλλοντάς μας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο privacy@papadopoulou.gr.
7.6 Η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτής. Αποδέχεστε ότι έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε πλήρως την εταιρεία για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει με τρίτους εξαιτίας του περιεχομένου που έχετε υποβάλλει, αναρτήσει ή προβάλλει στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτής.
7.7 Αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι άλλοι επισκέπτες/χρήστες ή τρίτοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, αφήνοντας σχετικά σχόλια στις υπηρεσίες/εφαρμογές της ιστοσελίδας. Ειδικότερα, αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτήσετε στην ιστοσελίδα θα μπορεί να γίνει προσιτό στους άλλους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο καθώς επίσης και να διανεμηθεί περαιτέρω από το Διαδίκτυο. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι όλα τα στοιχεία σας, προσωπικά και μη, μπορεί να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από την εταιρεία, η οποία παρότι έχει πάρει τα μέγιστα δυνατά μέτρα, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία από τους κινδύνους του Διαδικτύου.
7.8 Ρητά αναγνωρίζετε ότι η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ιστοσελίδες, υπηρεσίες Διαδικτύου ή χαρακτηριστικά τρίτων μερών. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες Διαδικτύου είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση με ευθύνη της εταιρείας.

8. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
8.1 Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών, ονόματος χώρου (domain name), κώδικα λογισμικού, λογισμικού (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών), μεταγλώττιση λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, διαδραστικών εφαρμογών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της εταιρείας. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.
8.2 Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε έναν απλό, προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της εταιρείας ή τρίτων.
8.3 Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την ιστοσελίδα («λογισμικό»), δεν συνιστά κανενός είδους δικαιώματός σας επί του λογισμικού. Οφείλετε να παραλείπετε οιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του λογισμικού και του περιεχομένου του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.
8.4. Με το παρόν η εταιρεία σας παραχωρεί μη αποκλειστική, προσωποπαγή, ανεκχώρητη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών/εφαρμογών της, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
8.5 Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου ανήκει στην εταιρεία.
8.6 Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στη δικτυακή τοποθεσία, θα θεωρείται (και η εταιρεία θα το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας.
8.7 Υποχρεούστε να αποκαταστήσετε κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί η εταιρεία λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.

9. Σύνδεσμοι (LINKS) από και προς άλλες Διαδικτυακές Τοποθεσίες
9.1 Στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες/εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ενδέχεται να υπάρχει περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων μερών και πηγές που παρέχονται από τρίτους, υπηρεσίες διαδικτύου ή λειτουργίες, χαρακτηριστικά, σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους και σε υπηρεσίες/εφαρμογές τρίτων.
9.2 Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες/εφαρμογές των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών/εφαρμογών τους καθώς την αποκλειστική, αστική και ποινική ευθύνη, για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους φέρουν οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι.
9.3 Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/εφαρμογές οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
9.4 Η εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες/εφαρμογές άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Youtube, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της πλοήγησης και χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με την παρούσα δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

10. Διαφημιστικά μηνύματα και Χορηγοί
10.1 Στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία είναι δυνατόν να αναρτώνται παντός τύπου διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενα αγαθά και υπηρεσίες όπως κρίνετε σωστό. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.
10.2 Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογιστεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.
10.3 Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η εταιρεία δε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

11. Blog – Social Media
11.1 To Ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την ονομασία «Blog», είναι μορφή ιστοχώρου. Αποτελείται από μια λίστα καταχωρήσεων και τα θέματά του μπορεί να ποικίλουν (πολιτικά, κοινωνικά, υγείας, μουσικά, αθλητικά, τεχνολογίας, τέχνες, κ.α.). Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυτό παραθέτοντας τις απόψεις του, τα σχόλια του ή αναρτώντας οτιδήποτε αναφορικά με το θέμα που αναπτύσσεται κάθε φορά.
11.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται και που περιλαμβάνονται στο «Blog», το οποίο διατηρείται στην ιστοσελίδα, αποτελούν μία προσφορά προς τους χρήστες της και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
11.3 Η εταιρεία αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του «Blog». Οποιαδήποτε ανάρτηση στο «Blog» της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τον διαχειριστή του εν λόγω «Blog» για την εξασφάλιση της σωστής παρουσίασης και της ποιότητας του περιεχομένου των αναρτήσεων. Για να προβείτε σε ανάρτηση θα πρέπει πρώτα να στείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στον διαχειριστή του «Blog» το περιεχόμενο της ανάρτησης που επιθυμείτε να κάνετε, συνοδεύοντάς τo με κάποια φωτογραφία ή και εικόνα εάν το επιθυμείτε. Ο διαχειριστής του «Blog» δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει τη σχετική ανάρτηση που επιθυμείτε να κάνετε. Οι χρήστες του «Blog» που διατηρεί η εταιρεία, το χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη.
11.4 Η εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ιστοσελίδας και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των αναρτήσεων που υποβάλλουν αυτοί.
11.5 Εάν η εταιρεία εντοπίσει ότι το περιεχόμενο κάποιας ανάρτησης είναι παράνομο, άσεμνο, ανήθικο, κακόβουλο, μη ευπρεπές ή θίγει την δημόσια αιδώ, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή της σχετικής ανάρτησης και σε απαγόρευση επόμενης δημοσίευσης στον συγκεκριμένο εγγεγραμμένο χρήστη που προέβη στην ανάρτηση αυτή.
11.6 Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική της σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, Google+). Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους σας και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν.

12. Παραβίαση των Όρων Χρήσης
12.1 Απαγορεύεται η παραβίαση ή η προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή των εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.
12.2 Η παραβίαση των Όρων μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας, να οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για όλων των ειδών τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχετε και ότι χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής με δική σας ευθύνη. Εάν παραβιάσετε το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων, ή με άλλο τρόπο δημιουργήσετε τυχόν κίνδυνο ή εκθέσετε νομικά την εταιρεία, μπορούμε να σταματήσουμε την παροχή πρόσβασης, ολική ή μερική, στην ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.
12.3 Η παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου κανόνα ασφαλείας δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική δίωξη. Η εταιρεία θα διερευνήσει τα γεγονότα που πιθανώς σχετίζονται με την παραβίαση και δύναται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές που σχετίζονται με παραβάσεις τέτοιου είδους.
12.4 Η εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή για τον εντοπισμό του παραβάτη.
12.5 Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε την εταιρεία και κάθε συνεργάτη, συνέταιρο ή/και συνεργαζόμενη εταιρεία αυτής για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ίδια την εταιρεία ή/και στους συνεργάτες, συνεταίρους ή/και στις συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής, εξαιτίας της παράνομης χρήσης ή/και κατάχρησης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή των εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.
12.6 Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε να διαφυλάξετε πλήρως την εταιρεία καθώς και τους συνεργάτες, συνεταίρους ή/και τις συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής ανέπαφες από οποιοδήποτε αδίκημα, αξίωση ή απαίτηση και να επιβαρυνθείτε με τυχόν δικαστικά και νομικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραβίαση του περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς ή/και την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών κατά τη χρήση ή/και περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών
13.1 Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και της εταιρείας, θα πρέπει να προηγηθεί προσπάθεια διευθέτησής της σε φιλικό επίπεδο.
13.2 Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να εγερθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών.
13.3 Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης τυχών διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο.
13.4 Εάν εγείρετε αξίωση εναντίον της εταιρείας που αφορά όμως δική σας πράξη ή παράλειψη, περιεχόμενο ή πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει στην εταιρεία, δηλώνετε ότι θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την εταιρεία από όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και ότι θα αποκαταστήσετε κάθε είδους ζημίας, απώλεια που τυχόν έχει υποστεί τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και οι συνεργάτες και συνεταίροι αυτής και ότι θα καταβάλλεται εντόκως τυχόν έξοδα στα οποία η εταιρεία έχει ήδη κάνει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αξίωσης που εγέρθηκε εσφαλμένα κατά ημών.
13.5 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρη ή μη εφαρμοστέα, συμφωνείτε ότι το τμήμα της διάταξης αυτής θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

14. Επικοινωνία
14.1 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον παρών δικτυακό τόπο, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, πρόσβασης σε αυτά καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο privacy@papadopoulou.gr.
14.2 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr