ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Η εταιρεία μας έχει καταφέρει να δημιουργήσει με τη συνεπή μεθοδικότητα και οργάνωση της μια κοινότητα εργαζομένων, καταναλωτών, προμηθευτών και συνταξιούχων θεμελιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο σχεδόν έναν αιώνα σχέση ζωής. Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο στην εταιρεία μας διασφαλίζοντας  το όραμα μας : «Φροντίδα, ποιότητα και σωστή διατροφή για τις επόμενες γενιές». Η εταιρεία Ε.Ι.Παπαδοπούλου ΑΕ απασχολεί σήμερα 1200 εργαζόμενους και διαθέτει 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και διανομής μπισκότων, αρτοσκευασμάτων και συσκευασμένου ψωμιού στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Οινόφυτα και Βόλο καθώς και μια Κεντρική Αποθήκη Ετοίμων Προϊόντων στην περιοχή του Ασπροπύργου. Θεωρούμε τους ανθρώπους μας τον ουσιαστικότερο παράγοντα για την διασφάλιση και επίτευξη των στρατηγικών στόχων και της επιχειρηματικής ιδέα μας. Η επιτυχία του άριστου εργασιακού περιβάλλοντος και της μακροχρόνιας σχέσης ζωής που έχουμε αποκτήσει με τους ανθρώπους μας οφείλεται στη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:

 • Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί εντός της εταιρείας.
 • Υποστηρίζουμε την ανοιχτή επικοινωνία και το κλίμα ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας
 • Διασφαλίζουμε ένα περιβάλλον στο οποίο εξασφαλίζεται η ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή
 • Φροντίζουμε στον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΗ αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την εταιρεία συντελώντας τον κινητήριο μοχλό της παραγωγικής και της δυναμικής ανάπτυξη μας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση μέσω εξειδικευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων που καλύπτουν τις δεξιότητες και γνώσεις των στελεχών μας στα ακόλουθα τμήματα που καταρτίζουν την εταιρεία μας:

 • Διεύθυνση Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων
 • Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης
 • Διεύθυνση Marketing
 • Εμπορική Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διεύθυνση Προμηθειών
 • Διεύθυνση Διεθνών Αγορών
 • Τεχνική Διεύθυνση
 • Οικονομική Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού δεσμεύεται στην ανάπτυξη των ανθρώπων της δίνοντας τους την ευκαιρία εξέλιξης της τεχνογνωσίας και στοχεύοντας στην υψηλή ποιότητα εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Η επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας είναι προτεραιότητα μας και φροντίζουμε με στοχευμένα εργαλεία ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού να διασφαλίσουμε την εξέλιξη τους. Το εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης βασιζόμενο σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια στοχεύει στην επιβράβευση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, Επιπλέον της επαγγελματικής κατάρτισης η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ διασφαλίζει στους εργαζόμενους της ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές βασιζόμενες στην απόδοση της εταιρείας καθώς και στην παραγωγική συμβολή του εργαζομένου. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ> Προσφέρουμε ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Αν ενδιαφέρεστε για κάποιες από τις διαθέσιμες θέσεις που έχουμε ανακοινώσει στο Διαδίκτυο ή επιθυμείτε απλά να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση δεδομένων μας, παρακαλούμε να το υποβάλετε εδώ