Οικονομικά Στοιχεία

Το έτος 2016 η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις 142,7€ εκατ. (2015: €135,6εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €10 εκατ. (2015: € 10,6 εκατ.).

Η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της και ενίσχυσε τη θέση της σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

Συνεχίζει τη θετική της πορεία στον τομέα των αλμυρών και γλυκών σνάκς με νέα προϊόντα προστιθέμενης αξίας (τη νέα σειρά προϊόντων Χωρίς Γλουτένη, και Cream Crackers με Β Γλυκάνη), με νέες και καινοτόμες επικοινωνιακές στρατηγικές (Caprice Let’s Roll, «Μιράντα όπως… μαμά» και Cream Crackers «Πολλά περισσότερα από ένα απλό cracker»), με νέες γεύσεις σε υπάρχουσες μάρκες (2 νέες γεύσεις Digestive Bars, οι οποίες συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων της μάρκας, κλειδώνοντας μια σημαντική θέση στην ελληνική αγορά).

Η εταιρεία συνέχισε την ανοδική της πορεία στο συσκευασμένο ψωμί σε φέτες, αυξάνοντας τους ρυθμούς των πωλήσεών της, ενώ ενίσχυσε σημαντικά τα μερίδιά της. Παράλληλα, το Ψωμί Παπαδοπούλου είχε δυναμική παρουσία στην τηλεόραση και στο digital με νέα επικοινωνία και στις 3 μάρκες «Γεύση²», «Χωριανό» & «Αρχαία Σπορά».

Στον τομέα των αρτοσκευασμάτων η εταιρεία κατέχει μια ισχυρή θέση, διατηρώντας παράλληλα σημαντικό μερίδιο στην κατηγορία της Premium Φρυγανιάς. Συμπληρωματικά, στον τομέα αυτό, η εταιρεία λάνσαρε ένα νέο προϊόν προστιθέμενης αξίας (Φρυγανιές με Β Γλυκάνη).

Παράλληλα, η διεθνής δραστηριότητα συνεχίζεται δυναμικά με κύριο στόχο την επώνυμη διείσδυση των προϊόντων στα Οργανωμένα Δίκτυα Λιανικής, με έμφαση στις Ευρωπαϊκές Αγορές και τις Αγορές της Μέσης Ανατολής.

 

2015 (€ χιλ.) 2016 (€ χιλ.)
Σύνολο Ενεργητικού 155.072 158.844
Ίδια Κεφάλαια 83.292 90.224
Υποχρεώσεις 71.780 68.619
Κύκλος Εργασιών 135.577 142.716
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 10.593 10.014

 

H Ετήσια Οικονομική Έκθεση παράλληλα με τον συνοπτικό Ισολογισμό της χρήσης 2015 έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016    Συνοπτικός Ισολογισμός Έτους 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015    Συνοπτικός Ισολογισμός Έτους 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014    Συνοπτικός Ισολογισμός Έτους 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013    Συνοπτικός Ισολογισμός Έτους 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008