Οικονομικά Στοιχεία

Το έτος 2015 η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις 135,6€ εκατ. (2014: €133,7εκατ.) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €10,6 εκατ. (2014: € 11,3 εκατ.).

Η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της και ενίσχυσε τη θέση της σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

Συνεχίζει την ηγετική της πορεία στον τομέα της μπισκοτοποιίας με νέα προϊόντα προστιθέμενης αξίας καθώς επίσης ακολουθεί την επιτυχημένη πορεία της στο χώρο του συσκευασμένου ψωμιού με τις μάρκες “Χωριανό”, “ Γεύση² ” και “Αρχαία Σπορά με Δίκοκκο Σιτάρι”.

Στον τομέα των αρτοσκευασμάτων η εταιρεία κατέχει τη δεύτερη θέση διατηρώντας ωστόσο την ηγετική της θέση στην κατηγορία της Premium Φρυγανιάς.

Επιπλέον η εταιρεία αυξάνει περαιτέρω τους όγκους και το μερίδιό της στην κατηγορία μπάρες δημητριακών με τη μάρκα “Digestive Bars”.

Παράλληλα, η διεθνής δραστηριότητα συνεχίζεται δυναμικά με κύριο στόχο την επώνυμη διείσδυση των προϊόντων στα Οργανωμένα Δίκτυα Λιανικής, με έμφαση στις Ευρωπαϊκές Αγορές και τις Αγορές της Μέσης Ανατολής.

2014 (€ χιλ.) 2015 (€ χιλ.)
Σύνολο Ενεργητικού 169.292 155.072
Ίδια Κεφάλαια 81.473 83.292
Υποχρεώσεις 87.819 71.780
Κύκλος Εργασιών 133.694 135.577
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 11.319 10.593

 

H Ετήσια Οικονομική Έκθεση παράλληλα με τον συνοπτικό Ισολογισμό της χρήσης 2015 έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014    Συνοπτικός Ισολογισμός Έτους 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013    Συνοπτικός Ισολογισμός Έτους 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008